Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 7. ОблігаціїСт. 7 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011 }

2. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

{ Частина друга статті 7 в редакції Закону N 3461-VI від 02.06.2011 }

3. Емітент, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів.

Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій, а також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій. { Абзац третій частини третьої статті 7 в редакції Закону N 3461-VI від 02.06.2011 }

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход за облігацією.

4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій.

{ Частина п'ята статті 7 в редакції Закону N 3461-VI від 02.06.2011 }

6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій - в іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою ніж одна копійка.

7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

{ Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону N 3461-VI від 02.06.2011 }

9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті.

{ Частину десяту статті 7 виключено на підставі Закону N 3461-VI від 02.06.2011 }

Стаття 1 ...4 5 7 8 9 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV 

Рекомендовані сторінки

Про цінні папери та фондовий ринок Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація Про цінні папери та фондовий ринок Про цінні папери та фондовий ринок Стаття 8. Облігації підприємствДодати коментар до ст.7 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV