Укр Рус

Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
Стаття 1. Визначення термінів Ст. 1 ЗУ Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки від 23.04.1999 № 613-XIVУ цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

міжнародні операції з підтримання миру і безпеки - міжнародні дії або заходи, спрямовані на виконання миротворчих чи гуманітарних завдань, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки ООН відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, які несуть відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру і безпеки, згідно з положеннями глави VIII Статуту ООН, а так само дії і заходи багатонаціональних сил, багатонаціональних військових формувань високої готовності, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН з метою: { Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 5286-VI від 18.09.2012 }

запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів;

врегулювання або створення умов для врегулювання міждержавних, а також внутрішніх конфліктів за згодою сторін конфлікту або з використанням примусових заходів за рішенням Ради Безпеки ООН, що може включати, зокрема, спостереження і контроль за додержанням угод про припинення вогню та інших ворожих дій, роз'єднання сторін, які конфліктують, роззброєння і розформування їх підрозділів, виконання інженерних та інших робіт;

боротьби з міжнародним тероризмом і піратством; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

евакуації населення із зони конфлікту; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

подання гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок міждержавних або внутрішніх конфліктів;

виконання міліцейських (поліцейських) функцій по забезпеченню безпеки і додержання прав людини;

подання допомоги у подоланні наслідків конфліктів та відновлення миру; { Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

усунення загрози миру, порушень миру чи акту агресії;

національний контингент - військові підрозділи, оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і зв'язку, що направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності військові підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, котрі входять до складу об'єднаних військових підрозділів, що створюються спільно з іншими державами для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (спільні батальйони тощо); { Абзац дванадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

національний персонал - окремі військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, інших військових формувань, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та інших державних органів і цивільних установ України, які направляються Україною для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного контингенту;

матеріально-технічні ресурси та послуги - матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються Україною для використання в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у тому числі бойова і спеціальна техніка, окремі види озброєнь, засоби зв'язку, транспортні засоби з екіпажами, продовольство, медикаменти тощо;

багатонаціональне військове формування високої готовності - військове формування з високим ступенем готовності, що складається з сил та засобів збройних сил держав - членів та/або держав - партнерів відповідної міжнародної організації і створюється на виконання рішень Ради Безпеки ООН, Північноатлантичної Ради НАТО, Ради Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, а також у рамках міжнародних договорів України з метою залучення до виконання завдань за призначенням; { Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

оперативне чергування - перебування визначених сил і засобів Збройних Сил України у відповідному стані готовності до виконання завдань за призначенням. { Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 5286-VI від 18.09.2012 }

Стаття 1 2 3 ...10 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки від 23.04.1999 № 613-XIV Додати коментар до ст.1 ЗУ Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки від 23.04.1999 № 613-XIV