Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 19. Розподіл виробленої продукціїСт. 19 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV1. Вироблена продукція відповідно до угоди про розподіл продукції підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором згідно з умовами угоди, які повинні передбачати умови і порядок:

визначення загального обсягу виробленої продукції та її вартості;

визначення частини компенсаційної продукції з врахуванням вимог, передбачених цією статтею;

розподілу між державою та інвестором прибуткової продукції;

передачі державі належної їй відповідно до умов угоди частини виробленої продукції або її грошового еквівалента.

2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально , якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку за квартал переноситься на наступний розрахунковий період.

3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження з іншими сторонами угоди.

5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:

відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, понесені після набрання нею чинності;

склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;

відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;

відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру;

довгострокові угоди повинні передбачати відповідне індексування витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією, але не були відшкодовані. { Частину п'яту статті 19 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

Витрати на придбання необоротних активів та витрати на виконання робіт по розвідуванню, облаштуванню і видобутку корисних копалин включаються в момент їх понесення в повному обсязі до складу витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією без застосування правил амортизації. { Частину п'яту статті 19 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV