Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукціїСт. 28 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV
1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному законодавством України.

Кабінет Міністрів України здійснює контроль за виконанням угоди про розподіл продукції з боку держави.

Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням Міжвідомча комісія або відповідний орган центральної виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом.

Не рідше одного разу на п'ять років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції. При виявленні істотних порушень умов угоди інвестором Кабінет Міністрів України має право розірвати угоду з відшкодуванням збитків у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону. { Абзац четвертий частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

2. Повноважні представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.

3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках та в порядку, передбачених частиною другою статті 17 та частиною другою статті 27 цього Закону.

4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.


Стаття 1 ...26 27 28 29 30 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV