Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукціїСт. 5 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор і держава в особі Кабінету Міністрів України. { Абзац перший частини першої статті 5 в редакції Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }

Постійно діюча міжвідомча комісія утворюється Кабінетом Міністрів України у складі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України і уповноважена вирішувати питання з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

У разі потреби до роботи Міжвідомчої комісії залучаються відповідні виробничі та наукові організації, а також експерти і консультанти.

Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади в галузі розвідки і використання надр.

Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

{ Положення частини першої статті 5 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2001 від 06.12.2001 }

2. Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України, які мають відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами країни інвестора.

3. У тому разі, коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV