Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукціїСт. 6 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр , що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.

Ділянки надр надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної або комунальної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

2. Перелік ділянок надр , що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції , затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та відповідних центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування та публікується в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації. { Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

Інвестор може звернутися до Кабінету Міністрів України або Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо включення певної ділянки надр до цього Переліку. Про результати розгляду поданої пропозиції інвестор повідомляється не пізніше тримісячного строку.

Включення певної ділянки надр до Переліку здійснюється за будь-яким з таких критеріїв:

збитковість для користувачів надрами та держави продовження розробки родовищ корисних копалин, яка обумовлена об'єктивними факторами, у разі коли розробка такого родовища може забезпечити істотний обсяг видобування корисних копалин, а консервація чи ліквідація об'єкта розробки може призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових втрат;

відсутність державного фінансування і технічних засобів для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується рівень видобутку корисних копалин у цілому по Україні, необхідний для соціального розвитку та економічної безпеки України;

необхідність залучення спеціальних високозатратних технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом запасів корисних копалин, що знаходяться у складних гірничо-геологічних умовах або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхідність запобігання втратам паливно-енергетичної та мінеральної сировини в надрах;

необхідність забезпечення регіонів власною паливно-енергетичною сировиною, утворення нових робочих місць в районах, де зайнятість населення знаходиться на низькому рівні;

необхідність впровадження новітніх технологій, обладнання передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та розробки перспективних малодосліджених родовищ корисних копалин;

необхідність освоєння родовищ корисних копалин, розробка яких ведеться в особливо складних умовах ;

необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.

Перелік ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції, затверджується Верховною Радою України не пізніше тримісячного строку з дня набрання чинності цим Законом.

{ Положення частини третьої статті 6, яке обмежує законодавчі повноваження Верховної Ради України втрачає чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 17-рп/2001 від 06.12.2001 }

3. Внесення змін до затверджених в установленому порядку переліків ділянок надр , передбачених цією статтею, стосовно ділянок надр, щодо яких укладено угоду чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією чи її робочим органом велися переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.

4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця, який проводиться в порядку, визначеному цим Законом.

Конкурс вважається таким, що відбувся, у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся хоча б один інвестор, у разі виконання ним усіх умов конкурсу. { Абзац другий частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

{ Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3553-VI від 17.06.2011 }

5. За рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.

У разі якщо інвестор, який має ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу. { Абзац другий частини п'ятої статті 6 в редакції Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV