Укр Рус

Про угоди про розподіл продукції
Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукціїСт. 9 ЗУ Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV
1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати також такі істотні умови:

щорічне декларування видобувних характеристик;

порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;

порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;

{ Абзац п'ятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }

порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр на момент укладення угоди;

обсяги і строки виконання природоохоронних заходів; { Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010 }

порядок узгодження та затвердження річних програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;

умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;

умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслідок розливу, повені, пожежі; { Абзац десятий частини першої статті 9 в редакції Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }

умови виключного ризику під час розробки родовищ.

2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов'язаний протягом трьох місяців з дня укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.

Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора - оператора угоди для представництва їхніх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов'язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.

Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України належать усі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.

Відносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України.

{ Частина друга статті 9 в редакції Закону N 2562-VI від 23.09.2010 }


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV