Укр Рус
< Закони України

Про утилізацію транспортних засобів


Скачать бесплатно Закон України Про утилізацію транспортних засобів від 04.07.2013 № 421-VII

Закон України Про утилізацію транспортних засобів від 04.07.2013 № 421-VII ЗмістЦей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з утилізацією транспортних засобів на території України з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя та здоров’я громадян. 

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Визначення суб’єктів господарювання, що мають право здійснювати діяльність з утилізації транспортних засобів Стаття 3. Вимоги до пунктів прийому транспортних засобів Стаття 4. Вимоги до пунктів розбирання транспортних засобів Стаття 5. Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації Стаття 7. Порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому Стаття 8. Контроль і нагляд у сфері утилізації транспортних засобів Стаття 9. Відповідальність за невиконання зобов’язань з утилізації транспортних засобів Стаття 10. Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про засади державної мовної політики Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Про державну статистику Про соціальні послуги Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України