Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про вибори депутатів місцевих та сільських рад


Скачать бесплатно Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10.07.2010 № 2487-VI

Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10.07.2010 № 2487-VI ЗмістВтратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів Стаття 2. Основні засади місцевих виборів Стаття 3. Загальне виборче право Стаття 4. Рівне виборче право Стаття 5. Пряме виборче право Стаття 6. Вільні вибори Стаття 7. Таємне голосування Стаття 8. Особисте голосування Стаття 9. Право бути обраним Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 11. Засади виборчого процесу Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

Розділ II ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад

Розділ III ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 17. Виборчі округи Стаття 18. Виборчі дільниці

Розділ IV ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій Стаття 20. Статус виборчих комісій Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії

Розділ V СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 30. Складання попередніх списків виборців Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у попередньому списку виборців Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

Розділ VI ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 43. Декларування майнового стану і доходів кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 44. Відмова в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 45. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 46. Особливості голосування по одному кандидату

Розділ VII ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 47. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації Стаття 48. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації Стаття 49. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів Стаття 50. Загальний порядок використання засобів масової інформації Стаття 51. Порядок використання друкованих засобів масової інформації Стаття 52. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації Стаття 53. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

Розділ VIII ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

Стаття 54. Гарантії діяльності місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, їх представників, уповноважених осіб Стаття 55. Гарантії діяльності кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 56. Довірені особи кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 57. Офіційні спостерігачі Стаття 58. Офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 59. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій

Розділ IX ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 60. Фінансування місцевих виборів Стаття 61. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів Стаття 62. Виборчий фонд місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 63. Розпорядники виборчого фонду місцевої організації партії, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Стаття 64. Формування виборчого фонду та здійснення контролю за надходженням, обліком та використанням його коштів Стаття 65. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів

Розділ X ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ

Стаття 66. Виборчі бюлетені Стаття 67. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям Стаття 68. Приміщення для голосування Стаття 69. Організація і порядок голосування Стаття 70. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування Стаття 71. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці Стаття 72. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців Стаття 73. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним Стаття 74. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії Стаття 75. Встановлення підсумків голосування Стаття 76. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, виборів сільського, селищного, міського голови Стаття 77. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, одномандатних мажоритарних виборчих округах Стаття 78. Проведення повторного голосування Стаття 79. Офіційне оприлюднення результатів виборів Стаття 80. Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів

Розділ XI ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПЕРШІ ВИБОРИ

Стаття 81. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів Стаття 82. Проведення повторних місцевих виборів депутатів (депутата), сільських, селищних, міських голів Стаття 83. Проведення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови

Статтю 83 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010

Стаття 84. Перші місцеві вибори

Розділ XII ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Стаття 85. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів Стаття 86. Строки оскарження Стаття 87. Форма і зміст скарги Стаття 88. Порядок і строки розгляду скарг Стаття 89. Докази Стаття 90. Рішення за результатом розгляду скарги

Розділ XIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 91. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів Стаття 92. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про Український культурний фонд Про Фонд енергоефективності Про фінансовий лізинг Про вибори Президента України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг