Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори

Про вибори депутатів місцевих та сільських рад Стаття 18. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців районні, міські , районні у містах Києві та Севастополі територіальні виборчі комісії не пізніш як за 30 днів до дня виборів утворюють виборчі дільниці.

Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у разі одночасного проведення відповідних місцевих виборів.

Кожна виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

2. Виборча дільниця може бути звичайною або спеціальною.

Звичайні виборчі дільниці утворюються для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються у випадках, передбачених цим Законом, у місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.

3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від 20 до 2500 осіб. Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців від 1500 до 2500 осіб.

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі налічується менше або більше від зазначеної кількості виборців і їх неможливо віднести до іншої виборчої дільниці чи неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, у відповідному закладі виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою кількістю виборців від відповідних граничних значень.

4. Звичайні виборчі дільниці утворюються за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських , районних у містах рад на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Зазначені відомості подаються до відповідних органів, що вносять подання, передбачене абзацом другим цієї частини, не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

Подання, передбачене абзацом першим цієї частини, вноситься не пізніш як за 35 днів до дня виборів виконавчим комітетом сільської, селищної, міської , районної у місті ради до відповідної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності виконавчих комітетів зазначених рад такі подання вносяться відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка згідно з законом здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

Зазначені подання повинні містити:

1) точний опис меж виборчої дільниці із зазначенням населеного пункту, вулиць, у разі потреби - переліку будинків;

2) орієнтовну кількість виборців за даними відповідного органу ведення Державного реєстру виборців;

3) адресу розташування дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування.

У разі якщо такі подання в установлені цією частиною строки до відповідної територіальної комісії не надійшли, подання щодо утворення виборчих дільниць вносяться відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. { Абзац сьомий частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

5. Спеціальні виборчі дільниці утворюються територіальною виборчою комісією, зазначеною у частині першій цієї статті, за поданням відповідно районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій чи виконавчого комітету міської ради за місцем розташування відповідних закладів. У разі відсутності виконавчих комітетів відповідних рад такі подання вносяться відповідним міським головою або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних лікувальних закладах.

Не допускається утворення однієї спеціальної виборчої дільниці для двох і більше закладів.

До приміщення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці та приміщення для голосування на цій дільниці має забезпечуватися безперешкодний доступ осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми на засіданнях дільничної виборчої комісії та під час голосування і підрахунку голосів виборців.

6. Подання про утворення спеціальної виборчої дільниці вносяться до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 35 днів до дня місцевих виборів.

7. У військових частинах виборчі дільниці не утворюються. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі статтею 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин .

8. Територіальна виборча комісія у рішенні про утворення виборчої дільниці визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць на відповідній території.

При проведенні чергових місцевих виборів виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 28 днів до дня виборів приймає рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць на відповідній території на підставі повідомлень районних, міських , районних у містах Києві та Севастополі територіальних виборчих комісій про кількість утворених ними виборчих дільниць, що подаються цими комісіями невідкладно після прийняття відповідних рішень. { Абзац другий частини восьмої статті 18 в редакції Закону N 2491-VI від 30.08.2010 }

9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та повідомленням про нумерацію виборчих дільниць передається до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та оприлюднюється в засобах масової інформації або в інший визначений територіальною виборчою комісією спосіб не пізніш як за 27 днів до дня виборів.

{ Частина дев'ята статті 18 в редакції Закону N 2491-VI від 30.08.2010 }

10. У разі одночасного проведення місцевих виборів з всеукраїнським референдумом для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються виборчі дільниці, утворені для місцевих виборів.

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті