Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 29 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори

Про вибори депутатів місцевих та сільських рад Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії

1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту сформування нового складу територіальної виборчої комісії у порядку, визначеному цим Законом.

2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень дільничної виборчої комісії.

3. Повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом подання кандидатури члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов'язків члена комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України, кандидатом на пост Президента України;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у народні депутати України, кандидата на пост Президента України, представником політичної партії, уповноваженою особою місцевої організації партії, уповноваженою особою ініціативної групи всеукраїнського референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачем;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу комісії, до складу якої він входить, або рішенням виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію ;

{ Пункт 7 частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

8) одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішенням виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію;

{ Пункт 8 частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

9) порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду;

10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або вироком суду, яким передбачене покарання у вигляді позбавлення волі;

11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України, Президента України, всеукраїнського референдуму;

12) визнанням його судом недієздатним;

13) його смертю.

5. У разі виникнення обставин, передбачених у пунктах 3-6, 10-13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а обставин, передбачених у пунктах 1, 2, 7-9 частини четвертої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень комісією, яка сформувала відповідну територіальну або дільничну виборчу комісію.

Особа, яка подала особисту заяву про складення повноважень члена виборчої комісії, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну комісію. { Абзац другий частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно статтями 22 і 23 цього Закону, відповідна виборча комісія, яка сформувала цю виборчу комісію, протягом двох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості. { Абзац перший частини шостої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

Суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. У разі відсутності такого подання інша особа включається до складу такої виборчої комісії з числа кандидатур, раніше поданих відповідними суб'єктами подання кандидатур до складу виборчої комісії, а в разі відсутності таких подань - за поданням голови виборчої комісії, яка сформувала відповідну виборчу комісію, за пропозиціями членів такої виборчої комісії.

7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії напередодні дня голосування чи в день голосування рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи за поданням суб'єкта подання, член виборчої комісії від якого достроково припинив свої повноваження, а в разі відсутності такого подання - за поданням голови виборчої комісії, яка сформувала відповідну виборчу комісію, за пропозиціями членів такої виборчої комісії.

8. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині шостій цієї статті. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

9. Призначення нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 1 ...27 28 29 30 31 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті