Укр Рус

Про відходи


Скачать бесплатно Закон України Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР

Закон України Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР ЗмістР о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Стаття 2. Законодавство про відходи Стаття 3. Завдання законодавства про відходи Стаття 4. Сфера дії Закону Стаття 5. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами Стаття 6. Стандартизація у сфері поводження з відходами Стаття 7. Нормування у сфері поводження з відходами

Р о з д і л II ВІДНОСИНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВІДХОДИ

Стаття 8. Відходи як об'єкт права власності Стаття 9. Суб'єкти права власності на відходи Стаття 10. Перехід права власності на відходи у процесі приватизації державних підприємств Стаття 11. Перехід права власності на відходи в результаті зміни власника чи користувача земельної ділянки Стаття 12. Виявлення та облік безхазяйних відходів

Р о з д і л III СУБ'ЄКТИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 13. Суб'єкти у сфері поводження з відходами Стаття 14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами Стаття 16. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами

Статтю 17 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Р о з д і л IV КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами Стаття 19. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами Стаття 22. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами Стаття 23. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Стаття 24. Компетенція державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері поводження з відходами

Статтю 24 доповнено пунктом "е-1" згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010

Стаття 25. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері поводження з відходами

Р о з д і л V ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК, МОНІТОРИНГ ТА ІНФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів Стаття 27. Ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Стаття 28. Ведення реєстру місць видалення відходів Стаття 29. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів Стаття 30. Інформування про вплив відходів і місць чи об'єктів їх зберігання та видалення на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини

Р о з д і л VI ЗАХОДИ І ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Стаття 31. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів Стаття 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами Стаття 34-1. Порядок надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами Стаття 35-2. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження

Статтю 36 виключено на підставі Закону N 3073-III від 07.03.2002

Стаття 37. Контроль і нагляд у сфері поводження з відходами

Р о з д і л VII ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ І ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ЇХ УТВОРЕННЯ

Стаття 38. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення

Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 40. Стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення Стаття 41. Фінансування заходів у сфері поводження з відходами

Р о з д і л VIII ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ

Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами Стаття 43. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи Стаття 44. Вирішення спорів у сфері поводження з відходами

Р о з д і л IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Стаття 45. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про захист персональних даних Про боротьбу з корупцією Про жертви нацистських переслідувань Про Червону книгу України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині