Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 17 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про відходи Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами

{ Назва статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані: { Абзац перший статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

а) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;
{ Пункт "б" статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров’я людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
{ Пункт "в" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012; в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

г) на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки; ( Пункт "д" статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

е) брати участь у будівництві об'єктів поводження з відходами;

є) здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації;

ж) не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;

з) не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

и) здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;

і) своєчасно в установленому порядку сплачувати екологічний податок, що справляється за розміщення відходів; { Пункт "і" частини першої статті 17 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

ї) надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи;
{ Пункт "ї" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

й) призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;

к) забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами;

л) відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

м) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;

н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
{ Статтю 17 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

о) мати погоджений із уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
{ Статтю 17 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари; ( Статтю 17 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

р) здійснювати планування нового будівництва або реконструкції об’єкта поводження з відходами з дотриманням вимог законодавства про містобудування;
{ Статтю 17 доповнено пунктом "р" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

с) мати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000;
{ Статтю 17 доповнено пунктом "c" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Законів N 1193-VII від 09.04.2014, N 222-VIII від 02.03.2015 }

т) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

Суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання.
{ Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.
{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті