Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 20 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про відходи Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;

г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища;

е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;

є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
{ Пункт "ж" частини першої статті 20 в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;

и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;

і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;

ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;

й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
{ Пункт "й" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;
{ Пункт "к" частини першої статті 20 в редакції Законів N 3073-III від 07.03.2002, N 5456-VI від 16.10.2012, N 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Пункт "л" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Пункт "м" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів; ( Пункт "м" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; ( Пункт "н" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

{ Пункт "о" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "р" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Пункт "с" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання висновку з оцінки впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки;
{ Пункт "б" частини другої статті 20 в редакції Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Пункт "в" частини другої статті 20 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).
{ Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами.

Стаття 1 ...18 19 20 20‑1 21 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті