Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про відходи
Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:

а) виконання вимог законодавства про відходи;

б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;

д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;

є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;

{ Пункт "ж" частини першої статті 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;

и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; ( Пункт "і" частини першої статті 21 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;

й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю; { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

{ Пункт "к" частини першої статті 21 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Пункт "л" частини першої статті 21 виключено на підставі Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Стаття 1 ...20 20‑1 21 22 23 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті