Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 32 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про відходи
Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів

З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється:

а) провадити будь-яку господарську діяльність, пов’язану з утворенням відходів, без одержання від місцевих органів виконавчої влади дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами відповідно до вимог цього Закону;
{ Пункт "а" частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3073-III від 07.03.2002, N 5402-VI від 02.10.2012, N 5456-VI від 16.10.2012; в редакції Закону 1193-VII від 09.04.2014 }

б) використовувати результати наукових досліджень, впроваджувати в практику винаходи, застосовувати нову техніку, імпортне устаткування, технології та системи, якщо вони не передбачають запобігання чи мінімізацію обсягів утворення відходів на всіх стадіях технологічного процесу, їх утилізацію та безпечне видалення;

в) визначати місця розміщення підприємств, установок, полігонів, комплексів, сховищ та інших об'єктів поводження з відходами, проектувати та будувати регіональні і міжрегіональні комплекси оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, якщо вони не відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам; ( Пункт "в" частини першої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

г) приймати рішення про розміщення і розвиток міст та інших населених пунктів без визначення технічних та інших заходів щодо створення умов для утилізації чи видалення побутових відходів;

д) вводити в дію нові і реконструйовані підприємства та інші об'єкти, не забезпечені устаткуванням і технологіями для безпечного поводження з відходами, та в разі відсутності даних, необхідних для оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, згідно з установленим порядком;

е) передавати чи продавати небезпечні відходи громадянам, підприємствам, установам та організаціям, якщо вони не забезпечують утилізації чи видалення цих відходів екологічно безпечним способом;

є) залучати дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я;

ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну відповідно до встановлених квотами умов; ( Пункт "ж" частини першої статті 32 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

з) порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини; ( Частину першу статті 32 доповнено пунктом "з" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

и) ввезення в Україну, за винятком транзитного перевезення, будь-яких відходів з метою їх зберігання чи видалення; { Частину першу статті 32 доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

і) з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів. { Частину першу статті 32 доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

Законодавством України можуть передбачатися й інші спеціальні заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті