Укр Рус

Про відпустки
Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпусткуСт. 9 ЗУ Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку , зараховуються:

1) час фактичної роботи протягом робочого року, за який надається відпустка; від 02.11.2000 )

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи та заробітна плата повністю або частково ;

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу , - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; від 02.11.2000, N 2318-IV від 12.01.2005 )

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

6) час навчання новим професіям осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки , зараховуються:

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. від 02.11.2000 )


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР 

Рекомендовані сторінки

Про відпустки Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток Про відпустки Про відпустки Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки Про відпустки Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку Про відпустки Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалістьДодати коментар до ст.9 ЗУ Про відпустки вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР