Укр Рус

Про військовий обов язок і військову службу
Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу. Проходження служби у військовому резервіСт. 27 ЗУ Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

2. Військовозобов'язані в добровільному порядку можуть бути зараховані у військовий резерв Збройних Сил України та інших військових формувань, який складається з громадян, що проходять службу у військовому резерві, та громадян, які відібрані кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві.

{ Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI від 21.01.2010 }

3. Служба у військовому резерві встановлюється з метою планомірної підготовки громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період шляхом здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь під час її проходження.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. { Частина третю статті 27 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1834-VI від 21.01.2010 }

4. Громадяни, у разі прийняття їх на службу у військовому резерві або її продовження на новий строк, укладають контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань.

5. Програми підготовки резервістів Збройних Сил України, порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України, а в інших військових формуваннях - їх керівниками, за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.

6. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, здійснюється за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів визначаються Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

{ Частина шоста статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1834-VI від 21.01.2010 }

7. Запас військовозобов'язаних поділяється на першу і другу категорії.

8. До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

9. До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов'язані-жінки.

10. Військовозобов'язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії .

{ Частина десята статті 27 в редакції Закону N 1834-VI від 21.01.2010 }

Стаття 1 ...25 26 27 28 29 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII

Рекомендованные страницы

Про військовий обов язок і військову службу Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація Скачать Закон України Про військовий обов язок і військову службу Кримінальний кодекс України Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Про поховання та похоронну справу Стаття 21. Перепоховання останків померлих Додати коментар до ст.27 ЗУ Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII