Укр Рус

Про військовий обов язок і військову службу
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з ньогоСт. 37 ЗУ Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII
1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних військових комісаріатах підлягають громадяни України:

1) на військовий облік призовників:

приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;

2) на військовий облік військовозобов'язаних:

звільнені з військової служби в запас;

звільнені з альтернативної служби;

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної податкової адміністрації України; { Абзац п'ятий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1254-VI від 14.04.2009 }

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

виключені з військового обліку Служби безпеки України;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу.

2. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, що належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.

3. Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік.

4. У воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу районного військового комісаріату забороняється.

5. Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у військових комісаріатах підлягають громадяни України: { Абзац перший частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI від 13.01.2011 }

1) з військового обліку призовників:

які вибувають в іншу місцевість України до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибувають в іншу місцевість України до нового місця проживання;

які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу службу України; { Абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно з Законами N 1254-VI від 14.04.2009, N 3353-VI від 12.05.2011 }

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.

6. Виключенню з військового обліку у районних військових комісаріатах підлягають громадяни України, які: { Абзац перший частини шостої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI від 13.01.2011 }

1) призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної служби;

2) проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

4) досягли граничного віку перебування в запасі;

5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;

9) померли.

7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Службу безпеки України" .
 


Стаття 1 ...35 36 37 38 39 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті