Укр Рус

Про військовий обов язок і військову службу
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з ньогоСт. 37 ЗУ Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII
1. Взяттю на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних військових комісаріатах підлягають громадяни України:

1) на військовий облік призовників:

приписані до призовних дільниць;

які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць;

2) на військовий облік військовозобов'язаних:

звільнені з військової служби в запас;

звільнені з альтернативної служби;

військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної податкової адміністрації України; { Абзац п'ятий пункту 2 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1254-VI від 14.04.2009 }

які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

виключені з військового обліку Служби безпеки України;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу.

2. Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, що належать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.

3. Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік.

4. У воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу районного військового комісаріату забороняється.

5. Зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у військових комісаріатах підлягають громадяни України: { Абзац перший частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI від 13.01.2011 }

1) з військового обліку призовників:

які вибувають в іншу місцевість України до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибувають в іншу місцевість України до нового місця проживання;

які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу в органи внутрішніх справ, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу службу України; { Абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно з Законами N 1254-VI від 14.04.2009, N 3353-VI від 12.05.2011 }

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.

6. Виключенню з військового обліку у районних військових комісаріатах підлягають громадяни України, які: { Абзац перший частини шостої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI від 13.01.2011 }

1) призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної служби;

2) проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

4) досягли граничного віку перебування в запасі;

5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;

9) померли.

7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Службу безпеки України" .
 


Стаття 1 ...35 36 37 38 39 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII 

Рекомендовані сторінки

Постанова КМУ № 1886-98-п від 30.11.1998 Про доповнення Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов"язкове державне пенсійне страхування та які не враховують...Додати коментар до ст.37 ЗУ Про військовий обов язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII