Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про виноград та виноградне вино від 16.06.2005 № 2662-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про виноград та виноградне вино Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;

2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду; { Пункт 2 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції; { Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара; { Пункт 4 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;

6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді; { Пункт 6 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції; { Пункт 7 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон; { Пункт 8 статті 1 в редакції Законів N 3427-IV від 03.02.2011 }

9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;

11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду; { Пункт 11 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

 12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового, ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів;

13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/куб. дм);

14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції; { Пункт 14 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 05.03.2009 }

15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного; { Пункт 15 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією і призначені для виробництва шампанського України та ігристих вин; { Пункт 16 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 05.03.2009 }

17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю; { Пункт 17 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах; { Пункт 18 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне"; { Пункт 19 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 03.02.2011 }

20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки; { Пункт 20 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції; { Пункт 21 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI від 03.02.2011 }

22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду;

22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового;


{ Пункт 24 статті 1 виключено на підставі Закону N 2974-VI від 03.02.2011 }

  { Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 1103-VI від 05.03.2009 }

  26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. За спеціальними технічними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла; { Пункт 26 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 03.02.2011 }

26-1) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців; { Статтю 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 2974-VI від 03.02.2011 }

27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;

28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;

29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить; { Пункт 29 статті 1 в редакції Законів N 3427-IV від 05.03.2009 }

30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані; { Пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV від 03.02.2011 }

31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості; { Пункт 31 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI від 03.02.2011 }

32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу; { Пункт 32 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 }

33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;

34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів; { Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3427-IV від 05.03.2009 }


{ Пункт 35 статті виключено на підставі Закону N 1103-VI від 05.03.2009 }

  36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження; { Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 }

37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства; { Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 3427-IV від 05.03.2009 }

38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів; { Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 3427-IV від 03.02.2011 }

39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою; { Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 3427-IV від 05.03.2009 }

40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини або продуктів переробки винограду шляхом їх збродження, відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин; { Статтю 1 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 }

41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду;
 
42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об’ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об’ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об’ємних.

Розділ II
СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА
(ВИНОГРАДАРСТВО)

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті