Укр Рус
< Про вищу освіту

Про вищу освіту
Стаття 2. Законодавство України про вищу освітуСт. 2 ЗУ Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-IIIЗаконодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається з законів України "Про освіту" , "Про наукову і науково-технічну діяльність" , цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті