Укр Рус

Про вищу освіту
Стаття 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура-стажування та докторантураСт. 58 ЗУ Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура.

2. Аспірантура і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.

3. Асистентура-стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецького профілю і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів.

4. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами.

5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1 ...56 57 58 59 60 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 № 2984-III