Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 67 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Втратив чинність

Про всеукраїнський референдум
Стаття 67. Уповноважені особи ініціативної групи всеукраїнського референдуму

1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі референдуму. Уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму представляє відповідного суб'єкта і не є самостійним суб'єктом процесу референдуму.

2. Повноваження уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі референдуму поширюються також на закордонний округ референдуму.

3. Уповноважена особа повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 66 цього Закону.

4. Ініціативна група з проведення всеукраїнського референдуму подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію уповноважених осіб, підписану та засвідчену у порядку, зазначеному у частині третій статті 66 цього Закону, у будь-який час після оприлюднення відповідного указу Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму.

У заяві про реєстрацію уповноважених осіб суб'єкта процесу референдуму зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи;

2) відповідний округ референдуму;

3) громадянство;

4) день, місяць і рік народження;

5) місце роботи, займана посада (заняття);

6) місце проживання, адреса житла, а також номер телефону.

5. До заяви додається письмова згода запропонованої особи представляти інтереси відповідного суб'єкта процесу референдуму у відповідному окрузі референдуму.

6. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частинах четвертій та п'ятій цієї статті, реєструє уповноважених осіб суб'єкта процесу референдуму та не пізніше ніж на другий день з дня реєстрації видає представнику ініціативної групи у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

7. Уповноважена особа суб'єкта процесу референдуму:

1) сприяє суб'єкту процесу референдуму в його участі у процесі референдуму, в тому числі у проведенні агітації референдуму;

2) представляє інтереси суб'єкта процесу референдуму у відносинах з комісіями референдуму (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, учасниками референдуму, іншими суб'єктами процесу референдуму на території відповідного округу референдуму;

3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях комісій референдуму (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу референдуму;

4) має право бути присутньою на дільниці референдуму під час голосування та на засіданні дільничної комісії референдуму при підрахунку голосів учасників референдуму з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом;

5) має права офіційного спостерігача від суб'єкта процесу референдуму, передбачені частинами одинадцятою та дванадцятою статті 68 цього Закону;

6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму.

8. На уповноважену особу поширюються обмеження, встановлені частиною тринадцятою статті 68 цього Закону.

9. Уповноважена особа може у будь-який час до дня голосування включно звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

10. Суб'єкт процесу референдуму у будь-який час до дня голосування може прийняти рішення про відкликання своєї уповноваженої особи та про внесення іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява про відкликання уповноваженої особи та внесення іншої кандидатури разом із письмовою згодою запропонованої кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами четвертою та п'ятою цієї статті.

11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього дня після її надходження, але не пізніше дня голосування, а в день голосування - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації уповноваженої особи суб'єкта процесу референдуму та про реєстрацію іншої кандидатури уповноваженою особою суб'єкта. Копія такого рішення невідкладно видається представнику суб'єкта процесу референдуму у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу суб'єкта.

12. Посвідчення уповноваженої особи, повноваження якої припинено до закінчення процесу референдуму, є недійсним з моменту прийняття відповідного рішення.

13. Уповноважена особа з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення повноважень або закінчення процесу референдуму має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Стаття 1 ...65 66 67 68 69 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті