Укр Рус
< Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєструСт. 6 ЗУ Про Єдиний державний демографічний реєстр від 20.11.2012 № 5492-VI1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру через уповноважений орган.

2. Функціонування Реєстру забезпечується із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

3. Розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, запити на отримання яких надходять захищеними каналами зв'язку від уповноважених суб'єктів.

4. Розпорядник Реєстру через уповноважений орган виконує:

1) внесення до Реєстру інформації, координацію відповідної роботи;

2) надання фізичним особам чи їх представникам та уповноваженим суб'єктам інформації з Реєстру у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;

3) обслуговування та облік уповноважених суб'єктів, організацію контролю за доступом до інформації Реєстру;

4) захист інформації Реєстру від несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб, та незаконної обробки;

5) інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб'єктів;

6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення та функціонування Реєстру;

7) організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

8) організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

9) інші покладені на нього функції і завдання.

5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...35 

Перейти до статті