Укр Рус
< Закони України

Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту


Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту від 20.12.2016 № 1792-VIII

Закон України Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту від 20.12.2016 № 1792-VIII ЗмістСтаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Експортно-кредитне агентство Стаття 3. Завдання, напрями та принципи державної підтримки експортної діяльності Стаття 4. Мета та основні завдання Експортно-кредитного агентства Стаття 5. Органи управління та контролю Експортно-кредитного агентства Стаття 6. Види та умови діяльності Експортно-кредитного агентства Стаття 7. Джерела фінансування Експортно-кредитного агентства Стаття 8. Сфери підтримки Стаття 9. Регулювання діяльності Експортно-кредитного агентства Стаття 10. Публічність діяльності Експортно-кредитного агентства Стаття 11. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності Стаття 12. Порядок реорганізації та ліквідації Експортно-кредитного агентства Стаття 13. Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Про державне оборонне замовлення Про об єкти підвищеної небезпеки Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації