Укр Рус

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV

Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV ЗмістПро забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 230-V ( ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.484 N 609-V ( ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 107-VI ( ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( ) від 22.05.2008 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2394-VI ( ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513 N 2592-VI ( ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 4675-VI ( ) від 15.05.2012 } { У тексті Закону слова "у справах неповнолітніх" замінено словами "у справах дітей" згідно із Законом N 609-V ( ) від 07.02.2007 } Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 11. Органи опіки та піклування Стаття 12. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа Стаття 18. Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 24. Заходи додаткового матеріального забезпечення Стаття 25. Порядок відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснення їм інших виплат Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 } Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які є інвалідами

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації:
забезпечують створення мережі спеціалізованих навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами; забезпечують умови для здійснення освітньо-професійної підготовки за обраними спеціальностями дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання; { Статтю 27 доповнено абзацом згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 } розробляють заходи і гарантії медичної, трудової, соціальної реабілітації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які є інвалідами, дітей - жертв екологічних і техногенних катастроф. { Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Стаття 28. Влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах Стаття 29. Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 30. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло

Статтю 32 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

Статтю 33 доповнено частиною першою згідно із Законом N 2394-VI від 01.07.2010

Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2394-VI від 01.07.2010

Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 35. Державна статистична звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 36. Підготовка спеціалістів для роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Стаття 37. Забезпечення виховання правової культури дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 38. Інформування громадськості про проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 39. Організація благодійних акцій Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до позашкільних виховних закладів Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання та освіти випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізкультурно-оздоровчими і спортивними об'єктами Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на виплату допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про автомобільний транспорт Про захист рослин Про організацію оборонного планування Про стандартизацію Про аудиторську діяльність
Додати коментар до ЗУ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт від 13.01.2005 № 2342-IV