Укр Рус
< Закони України

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV

Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV ЗмістПро забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.147 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 230-V ( ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.484 N 609-V ( ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 107-VI ( ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( ) від 22.05.2008 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2394-VI ( ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513 N 2592-VI ( ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 4675-VI ( ) від 15.05.2012 } { У тексті Закону слова "у справах неповнолітніх" замінено словами "у справах дітей" згідно із Законом N 609-V ( ) від 07.02.2007 } Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 3. Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 4. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 5. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Стаття 6. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 7. Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 8. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 9. Фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Статтю 9 доповнено частиною згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 11. Органи опіки та піклування Стаття 12. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Стаття 13. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 14. Банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів Стаття 15. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 16. Обліково-статистична картка дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Стаття 17. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа Стаття 18. Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 19. Забезпечення навчально-виховних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 20. Сприяння у створенні підсобних господарств і цехів Стаття 21. Програми психологічної і практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення Стаття 22. Виявлення обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 23. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 24. Заходи додаткового матеріального забезпечення Стаття 25. Порядок відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснення їм інших виплат Стаття 26. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа { Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 } Стаття 27. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, які є інвалідами

Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації:
забезпечують створення мережі спеціалізованих навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами; забезпечують умови для здійснення освітньо-професійної підготовки за обраними спеціальностями дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання; { Статтю 27 доповнено абзацом згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 } розробляють заходи і гарантії медичної, трудової, соціальної реабілітації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які є інвалідами, дітей - жертв екологічних і техногенних катастроф. { Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно із Законом N 230-V ( ) від 05.10.2006 }

Стаття 28. Влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах Стаття 29. Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 30. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 31. Права та обов'язки батьків-вихователів Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло

Статтю 32 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 230-V від 05.10.2006

Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

Статтю 33 доповнено частиною першою згідно із Законом N 2394-VI від 01.07.2010

Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2394-VI від 01.07.2010

Стаття 34. Забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 35. Державна статистична звітність щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 36. Підготовка спеціалістів для роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування Стаття 37. Забезпечення виховання правової культури дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 38. Інформування громадськості про проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 39. Організація благодійних акцій Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до позашкільних виховних закладів Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання та освіти випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізкультурно-оздоровчими і спортивними об'єктами Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на виплату допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про основи національної безпеки України Про іпотеку Про кредитні спілки Про інформацію Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування