Укр Рус
< Закони України

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб


Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб від 20.10.2014 № 1706-VII

Закон України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб від 20.10.2014 № 1706-VII ЗмістСтаття 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи Стаття 2. Гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Стаття 3. Захист від примусового внутрішнього переміщення та примусового повернення на попереднє місце проживання Стаття 4. Облік внутрішньо переміщених осіб Стаття 5. Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи Стаття 6. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Стаття 7. Забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту Стаття 8. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб Стаття 9. Інші права внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Стаття 11. Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Стаття 12. Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб Стаття 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб Стаття 15. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Стаття 16. Взаємодія органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла Стаття 18. Міжнародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб Стаття 19. Відповідальність за порушення цього Закону Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення Стаття 14. Евакуація громадян з тимчасово окупованої території України

Інші нормативні акти

Про природно-заповідний фонд України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Про правовий режим воєнного стану Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті Про оцінку впливу на довкілля