Укр Рус

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень


Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IV

Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону Стаття 2. Визначення термінів

Розділ II
ОБТЯЖЕННЯ РУХОМОГО МАЙНА

Стаття 3. Поняття обтяження Стаття 4. Види обтяжень Стаття 5. Предмет обтяження Стаття 6. Сфера дії обтяження Стаття 7. Опис предмета обтяження Стаття 8. Використання та збереження предмета обтяження Стаття 9. Відчуження предмета обтяження Стаття 10. Відчуження рухомого майна або передача його у забезпечення боржником, який не мав на це права

Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ І ПРІОРИТЕТ ОБТЯЖЕНЬ

Стаття 11. Реєстрація обтяжень Стаття 12. Правові наслідки реєстрації обтяження Стаття 13. Зміна відомостей про обтяження Стаття 14. Пріоритет обтяження, який визначається на підставі реєстрації Стаття 15. Пріоритет обтяження рухомих речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит Стаття 16. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок передачі прав за цінними паперами Стаття 17. Реєстрація і пріоритет обтяження рухомого майна, яке стане власністю боржника в майбутньому Стаття 18. Реєстрація і пріоритет обмеження (обтяження) єдиного майнового комплексу підприємства Стаття 19. Пріоритет обтяжень рухомого майна, яке зазнало перетворень Стаття 20. Відступлення пріоритету

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 21. Види забезпечувальних обтяжень Стаття 22. Вимоги, які забезпечуються обтяженням Стаття 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням Стаття 24. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження Стаття 25. Реалізація предмета забезпечувального обтяження за рішенням суду Стаття 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження Стаття 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання Стаття 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача Стаття 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження Стаття 30. Право обтяжувача на продаж предмета забезпечувального обтяження Стаття 31. Розподіл доходів від продажу предмета забезпечувального обтяження Стаття 32. Реалізація права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження Стаття 33. Реалізація прав за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є гроші або цінні папери

Розділ V
ІНШІ ДОГОВІРНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 34. Види договірних обтяжень Стаття 35. Права боржника за договірними обтяженнями Стаття 36. Права обтяжувача за договірними обтяженнями

Розділ VI
ПУБЛІЧНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 37. Види публічних обтяжень Стаття 38. Права за публічним обтяженням Стаття 39. Реєстрація та пріоритет публічного обтяження Стаття 40. Звернення стягнення на предмет публічного обтяження Стаття 41. Припинення публічного обтяження

Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА

Стаття 42. Держатель Державного реєстру Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру Стаття 44. Порядок внесення записів до Державного реєстру Стаття 45. Надання витягів з Державного реєстру Стаття 46. Плата за послуги Державного реєстру

Розділ VIII
ОБТЯЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ОБОРОТІ

Стаття 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті Стаття 48. Реєстрація обтяжень у міжнародному обороті

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. До відносин щодо обтяжень рухомого майна, які виникли до набрання чинності цим Законом, застосовується законодавство, чинне на момент встановлення цих обтяжень. Цей Закон застосовується до реалізації прав за обтяженнями, які виникли до набрання чинності цим Законом. Якщо звернення стягнення на предмет обтяження розпочалося до набрання чинності цим Законом, воно продовжується відповідно до законодавства, що діяло на момент початку процедури звернення стягнення. 4. Незареєстровані обтяження рухомого майна, які були встановлені до набрання чинності цим Законом, можуть бути зареєстровані відповідно до цього Закону протягом 90 днів із дня початку діяльності Державного реєстру. У разі дотримання цієї умови відповідне обтяження набуває пріоритет із дня його виникнення, а також набирає чинності у відносинах з третіми особами згідно з цим Законом. 5. Якщо обтяження рухомого майна було зареєстроване до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі застав рухомого майна, відповідний запис підлягає перенесенню в Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Таке обтяження має пріоритет з моменту його реєстрації в Державному реєстрі застав рухомого майна. Ведення Державного реєстру застав рухомого майна, створеного відповідно до Закону України "Про заставу" ( ), припиняється після початку діяльності Державного реєстру відповідно до цього Закону. 6. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня набрання чинності цим Законом: затвердити порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна ( ); забезпечити функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна; установити розмір плати за внесення записів до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та за надання витягів з нього; подати до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 7. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Господарському процесуальному кодексі України ( ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2001 р., N 36, ст. 188; 2003 р., N 30, ст. 246, N 35, ст. 271): ( Підпункт "а" підпункту 1 пункту 7 розділу IX виключено на підставі Закону N 1892-IV ( ) від 24.06.2004 ) б) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції: "2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків)"; в) у частині першій статті 79 слова "органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами" замінити словами "що розглядається іншим судом"; г) абзац четвертий частини другої статті 84 виключити; ґ) розділ XII-2 доповнити статтею 111-22 такого змісту: "

Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду України Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Про Державний реєстр виборців Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку Про загальну безпечність нехарчової продукції