Укр Рус

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду УкраїниСт. 111-22 ЗУ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IV
Ухвали Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги можуть бути оскаржені в касаційному порядку до Верховного Суду України";

2) у Цивільному кодексі України :

а) у статті 330 слова і цифри "статті 390 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "статті 388 цього Кодексу";

б) у статті 577:

у частині третій слова "до Державного реєстру застав рухомого майна" замінити словами "до Державного реєстру обтяжень рухомого майна";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Моментом реєстрації застави є дата та час внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна";

в) друге речення частини четвертої статті 588 виключити;

3) у Законі України "Про заставу" :

а) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо";

б) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації, можуть бути їх товари в обороті або в переробці";

в) статтю 10 викласти в такій редакції:

"


Стаття 1 ...47 48 111-22 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IV