Укр Рус

Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування
Стаття 14. СтрахувальникиСт. 14 ЗУ Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:

1) роботодавці:

підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону; { Абзац другий пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, - для осіб, зазначених у пункті 2 статті 11 цього Закону; { Абзац третій пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2464-VI від 08.07.2010, N 2856-VI від 23.12.2010 }

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій, створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, - для осіб, зазначених у пунктах 5, 19 статті 11 цього Закону; { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2911-VI від 11.01.2011 }

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України, - для осіб, зазначених у пункті 6 статті 11 цього Закону;

2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату , грошове забезпечення, допомогу, - для осіб, зазначених у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18 статті 11 цього Закону; { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 857-V від 03.04.2007, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 }

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України - для працюючих осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, а також для непрацюючих осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону;

5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.


Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті