Укр Рус

Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування
Стаття 14. СтрахувальникиСт. 14 ЗУ Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:

1) роботодавці:

підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону; { Абзац другий пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, - для осіб, зазначених у пункті 2 статті 11 цього Закону; { Абзац третій пункту 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2464-VI від 08.07.2010, N 2856-VI від 23.12.2010 }

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій, створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, - для осіб, зазначених у пунктах 5, 19 статті 11 цього Закону; { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2911-VI від 11.01.2011 }

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України, - для осіб, зазначених у пункті 6 статті 11 цього Закону;

2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату , грошове забезпечення, допомогу, - для осіб, зазначених у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18 статті 11 цього Закону; { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 857-V від 03.04.2007, N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 }

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України - для працюючих осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, а також для непрацюючих осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону;

5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.


Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV 

Рекомендовані сторінки

Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування Стаття 15. Платники страхових внесків Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування Стаття 16. Права та обов'язки застрахованої особиДодати коментар до ст.14 ЗУ Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV