Укр Рус
< Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування

Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування
Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за вікомСт. 28 ЗУ Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії. { Абзац перший частини першої статті 28 в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011 }

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. { Абзац другий частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005; в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011 }

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників , затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. { Частину першу статті 28 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 345-VI від 02.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1564-VI від 25.06.2009 }

{ Частина перша статті 28 в редакції Закону N 2291-IV від 23.12.2004 }

2. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено частиною першою цієї статті, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом. від 25.03.2005 )


Стаття 1 ...26 27 28 29 30 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті