Укр Рус
< Про загальнообов язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Про загальнообов язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
Стаття 45. Права та обов'язки роботодавця як страхувальникаСт. 45 ЗУ Про загальнообов язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві від 23.09.1999 № 1105-XIVРоботодавець як страхувальник має право:
 
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;
 
2) вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;
 
3) оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків у спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;
 
{ Пункт 4 частини першої статті 45 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }
 
5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі в суді.
 
Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:
 
{ Пункт 1 частини другої статті 45 виключено на підставі Закону N 3456-IV від 22.02.2006 }
 
{ Пункт 2 частини другої статті 45 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }
 
3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків:
 
а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;
 
б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику; { Підпункт "б" пункту 3 частини другої статті 45 в редакції Закону N 3456-IV від 22.02.2006 }
 
{ Підпункт "в" пункту 3 частини другої статті 45 виключено на підставі Закону N 3456-IV від 22.02.2006 }
 
4) подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік; { Пункт 4 частини другої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законами N 435-V від 12.12.2006, N 2464-VI від 08.07.2010 }
 
5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
 
6) повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуговують підприємство;
 
7) подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у строки, в порядку та за формою, що встановлені цим Фондом. { Частину другу статті 45 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 435-V від 12.12.2006 }
 
Порядок і строки подання відомостей, передбачених пунктами 3 і 4 частини другої цієї статті, визначаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
 
{ Частину четверту статті 45 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 } 

Стаття 1 ...43 44 45 46 46-1 ...55 

Перейти до статті