Укр Рус

Про загальну безпечність нехарчової продукції


Скачать бесплатно Закон України Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI

Закон України Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство України про загальну безпечність продукції Стаття 4. Загальна вимога щодо безпечності продукції Стаття 5. Доведення безпечності продукції Стаття 6. Доступ до інформації у сфері забезпечення безпечності продукції Стаття 7. Звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції

Розділ II ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ

Стаття 8. Обов'язки виробників Стаття 9. Обов'язки розповсюджувачів Стаття 10. Повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції

Розділ III ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 11. Державний ринковий нагляд за додержанням загальної вимоги щодо безпечності продукції Стаття 12. Обмежувальні (коригувальні) заходи із забезпечення безпечності продукції Стаття 13. Система оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик Стаття 14. Доступ України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик

Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Стаття 16. Підстави звільнення від відповідальності за порушення вимог цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Про державну статистику Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України
Додати коментар до ЗУ Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI