Укр Рус
< Про загальну безпечність нехарчової продукції

Про загальну безпечність нехарчової продукції
Стаття 3. Законодавство України про загальну безпечність продукціїСт. 3 ЗУ Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.12.2017

1. Законодавство України про загальну безпечність продукції складається з цього Закону, Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги щодо загальної безпечності продукції, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються вимоги міжнародних договорів України.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті