Укр Рус

Про загальну середню освіту
Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнівСт. 15 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями , гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів . Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. На основі Базового навчального плану Міністерство освіти України затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні галузі реалізуються в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів. { Абзац другий частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац третій частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац четвертий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац п'ятий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац шостий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

{ Абзац восьмий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI від 06.07.2010 }

3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання.

Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.

Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в частині здобуття повної загальної середньої освіти, розробляються на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з Міністерством освіти України.

Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з урахуванням типових навчальних планів, загальноосвітніми навчальними закладами, що мають статус експериментальних.

Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням Міністерства освіти України.

Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті