Укр Рус
< Про загальну середню освіту

Про загальну середню освіту
Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)Ст. 22 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів .

2. Учні загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів , моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. від 06.04.2000 )

3. Відповідальність за організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників , керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. від 06.04.2000 )

4. Контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів покладається на органи охорони здоров'я.

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті