Укр Рус
< Про загальну середню освіту

Про загальну середню освіту
Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)Ст. 34 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів , які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються Міністерством освіти України.

2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад.

3. Переведення учнів до наступного класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

4. Переведення учнів до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів встановленого Міністерством освіти України зразка.

5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступенів видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. від 27.11.2003 )

Стаття 1 ...32 33 34 35 36 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті