Укр Рус
< Про загальну середню освіту

Про загальну середню освіту
Стаття 5. Завдання загальної середньої освітиСт. 5 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIVЗавданнями загальної середньої освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня , розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів .

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті