Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про захист економічної конкуренції


Скачать бесплатно Закон України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III

Закон України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера застосування Закону Стаття 3. Законодавство про захист економічної конкуренції Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму

Розділ II АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ

Стаття 5. Узгоджені дії Стаття 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання Стаття 7. Узгоджені дії малих або середніх підприємців Стаття 8. Узгоджені дії стосовно постачання та використання товарів Стаття 9. Узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності Стаття 10. Узгоджені дії, які можуть бути дозволені Стаття 11. Типові вимоги до узгоджених дій Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання Стаття 13. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку Стаття 14. Висновки щодо кваліфікації дій

Розділ III АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Стаття 15. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю Стаття 16. Заборона делегування повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування Стаття 17. Заборона схилення до порушень законодавства про захист економічної конкуренції та їх легітимації

Розділ IV ОБМЕЖУВАЛЬНА ТА ДИСКРИМІНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 18. Обмежувальна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань Стаття 19. Неправомірне використання суб'єктом господарювання ринкового становища Стаття 20. Дискримінація конкурентів суб'єктами господарювання Стаття 21. Обмежувальна діяльність об'єднань

Розділ V КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 22. Концентрація суб'єктів господарювання Стаття 23. Учасники концентрації суб'єктів господарювання Стаття 24. Випадки, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 25. Підстави надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання

Розділ VI РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА СПРАВ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ, КОНЦЕНТРАЦІЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 26. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 28. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 29. Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання Стаття 33. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв

Розділ VII РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Стаття 35. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 36. Підстави для початку розгляду справи Стаття 37. Початок розгляду справи Стаття 38. Об'єднання і виділення справ, зупинення розгляду справи та його поновлення Стаття 39. Особи, які беруть участь у справі Стаття 40. Права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі Стаття 41. Забезпечення доказів Стаття 42. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 43. Забезпечення проведення експертизи Стаття 44. Вилучення доказів, накладення арешту Стаття 45. Сприяння проведенню розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 46. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України Стаття 47. Попереднє рішення у справі Стаття 48. Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 49. Підстави закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 51. Види відповідальності Стаття 52. Штрафи Стаття 53. Примусовий поділ Стаття 54. Адміністративна відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю Стаття 55. Відшкодування шкоди

Розділ IX ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ПЕРЕВІРКА, ПЕРЕГЛЯД, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Стаття 56. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України Стаття 57. Перевірка рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії Стаття 58. Перегляд рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та у заявах, справах про узгоджені дії, концентрацію Стаття 59. Підстави для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України Стаття 61. Повідомлення про судові справи Стаття 62. Визначення та обчислення строків у законодавстві про захист економічної конкуренції Стаття 63. Обмін інформацією Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою Про транспорт Про об єкти підвищеної небезпеки Про Службу безпеки України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг