Укр Рус
< Про захист економічної конкуренції

Про захист економічної конкуренції
Стаття 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарюванняСт. 32 ЗУ Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III1. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі:

надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи;

неподання заявником інформації у визначений органами Антимонопольного комітету України, головою його територіальних відділень строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи;

наявності рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що здійснені з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції; { Частину першу статті 32 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 3567-VI від 05.07.2011 }

ліквідації заявника - юридичної особи. { Частину першу статті 32 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 3567-VI від 05.07.2011 }

2. Закриття розгляду справи з підстав, передбачених абзацом другим або третім частини першої цієї статті, не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з новою заявою про надання згоди на узгоджені дії, концентрацію.

{ Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3567-VI від 05.07.2011 }

Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті