Укр Рус

Про захист прав споживачів
Стаття 21. Порушення прав споживачівСт. 21 ЗУ Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:

1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції;

2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення;

3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням сторонами умов договору;

4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач;

5) будь-яким чином обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;

6) споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою;

7) ціну продукції визначено неналежним чином;

8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано споживачу.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII 

Рекомендовані сторінки

Про захист прав споживачів Про захист прав споживачів Стаття 22. Судовий захист прав споживачів Про захист прав споживачів Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів Про захист прав споживачів Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію Про захист прав споживачів Стаття 5. Захист прав споживачів