Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про захист рослин від 14.10.1998 № 180-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про захист рослин Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин 

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни у сфері захисту рослин мають право:

отримувати в установленому порядку повну та достовірну інформацію про появу, поширення, розвиток шкідливих організмів та їх шкодочинність;

брати участь у розробці та обговоренні проектів цільових програм захисту рослин, вносити пропозиції з цих питань до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин;

на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушення законодавства про захист рослин.

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов'язані у сфері захисту рослин:

проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин;

додержувати технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

допускати до робіт, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те відповідне посвідчення і допуск, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, щороку; { Частину другу статті 18 доповнено абзацом згідно із Законом N 1628-IV від 17.02.2011 }


{ Абзац п'ятий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  { Абзац шостий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  { Абзац сьомий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами;

виконувати регламенти зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин;

використовувати відповідну техніку, обладнання та засоби громадської і особистої безпеки;

відшкодовувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності та громадянам завдані їм збитки в установленому законодавством порядку;

сприяти державним фітосанітарним інспекторам у виконанні покладених на них обов'язків. { Абзац дванадцятий частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }
Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті