Укр Рус

Про зайнятість населення


Скачать бесплатно Закон України Про зайнятість населення від 05.07.2012 № 5067-VI

Закон України Про зайнятість населення від 05.07.2012 № 5067-VI ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство України про зайнятість населення Стаття 3. Право на зайнятість Стаття 4. Зайняте населення Стаття 5. Гарантії у сфері зайнятості населення Стаття 6. Право особи на вибір місця, виду діяльності та роду занять Стаття 7. Право особи на професійну орієнтацію Стаття 8. Право особи на професійне навчання Стаття 9. Право особи на соціальний захист у разі настання безробіття Стаття 10. Право особи на трудову діяльність за кордоном Стаття 11. Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення Стаття 12. Право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення Стаття 13. Право особи на захист прав у сфері зайнятості населення Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 15. Принципи та мета, основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення Стаття 16. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення Стаття 17. Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення Стаття 18. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення Стаття 19. Органи соціального діалогу у сфері зайнятості Стаття 20. Фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення

Розділ III
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Стаття 21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції Стаття 22. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів Стаття 23. Єдина інформаційно-аналітична система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції

Розділ IV
СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 24. Заходи щодо сприяння зайнятості населення Стаття 24-1. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб Стаття 25. Сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектів Стаття 26. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці Стаття 27. Стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва Стаття 28. {Статтю 28 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014} Стаття 29. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді Стаття 30. Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян Стаття 31. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

Розділ V
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Стаття 32. Професійна орієнтація населення Стаття 33. Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції Стаття 34. Професійне навчання Стаття 35. Професійне навчання зареєстрованих безробітних

Розділ VI
ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Стаття 36. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні Стаття 37. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні Стаття 38. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном Стаття 39. Діяльність суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця Стаття 40. Об'єднання суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні Стаття 41. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Розділ VII
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Розділ VIII
БЕЗРОБІТТЯ

Стаття 43. Статус безробітного Стаття 44. Права та обов'язки зареєстрованих безробітних Стаття 45. Припинення реєстрації безробітного Стаття 46. Підходяща робота для безробітного Стаття 47. Допомога по частковому безробіттю Стаття 48. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця Стаття 49. {Статтю 49 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014}

Розділ IX
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА РИНКУ ПРАЦІ

Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення Стаття 51. Участь професійних спілок та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення

Розділ X
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 52. Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення Стаття Розділ. Прикінцеві та перехідні положення

Інші нормативні акти

Про Червону книгу України Про Збройні Сили України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій Про санкції Про житловий фонд соціального призначення