Укр Рус

Про зайнятість населення
Стаття 14. Державна і територіальні програми зайнятості населенняСт. 14 ЗУ Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII1. З метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці Кабінетом Міністрів України і місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування розробляються річні та довгострокові державна і територіальні програми зайнятості населення.

2. Державна і територіальні програми зайнятості населення спрямовані на:

а) сприяння розвиткові на структурній перебудові економіки, створенню умов для направлення вивільнюваних працівників у першу чергу на рентабельні виробництва і в пріоритетні галузі народного господарства;

б) запобігання розвиткові безробіття і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості підприємств і організацій у створенні додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

в) поліпшення системи відтворення робочої сили у поєднанні з розвитком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

г) захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

д) формування матеріальної, кадрової, інформаційної, фінансової та науково-методичної бази державної служби зайнятості; { Підпункт "д" пункту 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3047-III від 07.02.2002 }

е) заходи сприяння зайнятості населення, яке проживає в сільській місцевості;

є) сприяння створенню нових робочих місць для засуджених за межами установ виконання покарань; { Пункт 2 статті 14 доповнено підпунктом "є" згідно із Законом N 1725-VI від 17.11.2009 }

ж) сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених безпосередньо на підприємствах установ виконання покарань шляхом здійснення заходів інвестиційної політики. { Пункт 2 статті 14 доповнено підпунктом "ж" згідно із Законом N 1725-VI від 17.11.2009 }

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII