Укр Рус

Про зайнятість населення
Стаття 4. Державні гарантії права на вибір професії та виду діяльностіСт. 4 ЗУ Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII{ Назва статті 4 в редакції Закону N 665/97-ВР від 21.11.97 }

1. Держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні:

а) добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності; { Підпункт "а" пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 665/97-ВР від 21.11.97 }

б) захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи;

в) безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку;

г) компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;

д) виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених чинним законодавством; { Підпункт "д" пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97 }

е) безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою матеріальної допомоги;

є) виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні, та інших видів допомоги; { Підпункт "є" пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 665/97-ВР від 21.11.97 }

ж) включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги по безробіттю до стажу роботи, а також до безперервного трудового стажу; { Підпункт "ж" пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 665/97-ВР від 21.11.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005 }

з) надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів держави, раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями.

2. Державні органи забезпечують публікацію статистичних даних та інформаційних матеріалів про пропозиції та попит на робочу силу, можливості працевлаштування, професійної підготовки і перепідготовки, професійної орієнтації і соціально-трудової реабілітації, в тому числі інвалідів. { Пункт 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Законом N 3483-IV від 23.02.2006 }

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про зайнятість населення від 01.03.1991 № 803-XII