Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про запобігання та протидію домашньому насильству


Скачать бесплатно Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству № 2229-VIII від 07.12.2017

Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству № 2229-VIII від 07.12.2017 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 18.02.2018

Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство про запобігання та протидію домашньому насильству Стаття 3. Сфера дії законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству Стаття 4. Основні засади запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 5. Основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 6. Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Розділ II
СУБ’ЄКТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 9. Повноваження органів опіки та піклування, служб у справах дітей у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 10. Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 11. Повноваження органів управління освітою, навчальних закладів та установ системи освіти у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 12. Повноваження органів, установ і закладів охорони здоров’я у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 13. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 14. Повноваження загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб Стаття 15. Взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 16. Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі Стаття 17. Участь заінтересованих суб’єктів, що надають соціальні послуги із запобігання та протидії домашньому насильству

Розділ III
ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 18. Завдання у сфері запобігання домашньому насильству Стаття 19. Заходи у сфері запобігання домашньому насильству

Розділ IV
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИМ ОСОБАМ

Стаття 20. Надання допомоги та захисту постраждалим особам Стаття 21. Права постраждалих осіб Стаття 22. Права постраждалої дитини Стаття 23. Виконання програм для постраждалих осіб

Розділ V
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 24. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству Стаття 25. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника Стаття 26. Обмежувальний припис стосовно кривдника Стаття 27. Взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи Стаття 28. Виконання програм для кривдників

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 29. Відповідальність за вчинення домашнього насильства Стаття 30. Відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок вчинення домашнього насильства Стаття 31. Відповідальність посадових осіб за недотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 32. Фінансування витрат, пов’язаних із запобіганням та протидією домашньому насильству

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Стаття 33. Контроль у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Стаття 34. Громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому насильству Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про рекламу Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про лікарські засоби Про захист тварин від жорстокого поводження Про боротьбу з тероризмом