Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність

Про засади функціонування ринку електричної енергії України Стаття 21. Врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс

1. Виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, гарантований покупець та кваліфікований споживач є сторонами, відповідальними за баланс, та повинні врегульовувати небаланси електричної енергії, спричинені ними, у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.

2. Врегулюванням небалансів електричної енергії є вчинення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії із системним оператором в обсягах спричинених нею небалансів електричної енергії та за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.

3. Сторони, відповідальні за баланс, реєструються в адміністратора розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

4. Купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії, спричинених стороною, відповідальною за баланс, здійснюється між стороною, відповідальною за баланс, та системним оператором за договором про врегулювання небалансів.

Вартість небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожної години доби виходячи з обсягу небалансу електричної енергії, спричиненого цією стороною, та цін небалансів електричної енергії, визначених за правилами ринку.

Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.

5. Розрахунки за зобов’язаннями, які виникли внаслідок врегулювання небалансів електричної енергії, між стороною, відповідальною за баланс, та системним оператором здійснюються в порядку, визначеному правилами ринку.

6. Сторони, відповідальні за баланс, можуть на добровільній договірній основі об’єднуватися у балансуючі групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та погоджених з Антимонопольним комітетом України.

Об’єднання таких сторін у балансуючі групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи не потребує отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Порядок створення, реєстрації та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.

7. Відповідальність за небаланс електричної енергії балансуючої групи несе сторона, відповідальна за баланс, яка входить до такої балансуючої групи та визначена її учасниками.

У межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю та продаж електричної енергії учасників балансуючої групи в обсягах, спричинених такими учасниками небалансів електричної енергії, на договірних засадах.

8. Учасники балансуючої групи несуть субсидіарну відповідальність перед системним оператором за зобов’язаннями сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи, відповідно до правил ринку.

За умови прострочення виконання стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, своїх грошових зобов’язань з оплати небалансів електричної енергії на балансуючому ринку адміністратор розрахунків за поданням системного оператора, відповідно до правил ринку, припиняє реєстрацію такої балансуючої групи. Норма цього абзацу не поширюється на гарантованого покупця як сторону, відповідальну за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.

9. Особливості функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом визначаються статтею 22 цього Закону та правилами функціонування балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...31

Перейти до статті