Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 27 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність

Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 27. Державне управління та регулювання ринку електричної енергії

1. Державне управління у сфері функціонування ринку електричної енергії здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, а також інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом.

2. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень Кабінету Міністрів України належать:

визначення разом з Національним банком України уповноваженого банку ринку електричної енергії;

заснування Оператора ринку;

заснування Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

заснування підприємства для виконання функцій гарантованого покупця;

затвердження порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;

прийняття рішення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії у випадках, передбачених цим Законом, правилами ринку та кодексом електричних мереж;

прийняття рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії;

затвердження плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

затвердження порядку визначення відповідності інвестиційних проектів умовам для отримання звільнення в частині порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

затвердження порядку надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії;

затвердження порядку складення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання;

здійснення та забезпечення виконання заходів, передбачених цим Законом.

3. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, належать:

затвердження кодексу електричних мереж;

затвердження методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

затвердження порядку підготовки плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та порядку його оприлюднення;

затвердження порядку проведення конкурсу з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності;

здійснення та забезпечення виконання інших заходів, передбачених цим Законом.

4. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, належать:

формування та затвердження балансу теплової та електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;

проведення моніторингу та оцінка стану виконання плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

щорічне оприлюднення звітів про результати моніторингу та оцінку стану виконання плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

здійснення та забезпечення виконання інших заходів, передбачених цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, має право отримувати від суб’єктів ринку інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень, відповідно до положень цього Закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх повноважень на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю.

5. Державне регулювання на ринку електричної енергії здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

6. До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, щодо регулювання на ринку електричної енергії належать:

1) затвердження:

правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерційного обліку;

методики розрахунку роздрібних цін на електричну енергію для споживачів гарантованих електропостачальників;

методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергії;

методики розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

методики розрахунку тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

методики розрахунку регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

прогнозної та фактичної вартостей та/або цін послуг з вирівнювання умов для конкуренції;

переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

правил та порядків, визначених цим Законом;

типових та примірних договорів (у тому числі додаткових угод до них), визначених цим Законом;

кошторису Фонду;

кошторису гарантованого покупця;

типових вимог до балансуючих груп;

2) встановлення:

тарифів на електричну енергію для побутових споживачів;

регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

тарифів на послуги з постачання електричної енергії гарантованих електропостачальників;

тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

тарифу на передачу електричної енергії;

тарифів на розподіл електричної енергії;

алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

максимального терміну дії двосторонніх договорів на ринку двосторонніх договорів;

граничних нижніх меж обсягів обов’язкового продажу та купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" відповідно до положень цього Закону;

вимог до видів діяльності, які може суміщати електропостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії;

3) погодження кодексу електричних мереж;

4) визначення:

необхідності та вимог щодо проведення обов’язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках;

вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації суб’єктами ринку;

5) здійснення моніторингу:

функціонування ринку електричної енергії та його складових;

діяльності системного оператора, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду;

цін та умов конкуренції на ринку електричної енергії;

дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії;

дій системного оператора з врегулювання системних обмежень;

виконання правил щодо проведення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

виконання електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами умов щодо недискримінаційного доступу до їх електричних мереж, строків виконання приєднання та ремонтних робіт;

використання електропередавальним підприємством коштів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

відокремлення функцій з розподілу та постачання електричної енергії;

виконання положень цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, суб’єктами ринку електричної енергії;

6) повідомлення Антимонопольного комітету України про факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку електричної енергії;

7) здійснення регулювання цін та тарифів відповідно до положень цього Закону, законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії";

8) ліцензування господарської діяльності, зокрема оператора ринку, системного оператора, електропередавального та електророзподільних підприємств, виробників, електропостачальників та гарантованого покупця;

9) прийняття рішень щодо впровадження допоміжних послуг відповідно до цього Закону;

10) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має право отримувати від суб’єктів ринку інформацію, необхідну для виконання нею своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується нею для здійснення своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю.

8. Антимонопольний комітет України здійснює повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції, в тому числі щодо погодження проектів правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж та кодексу комерційного обліку; проектів типових вимог до балансуючих груп; проектів типових та примірних договорів, які відповідно до цього Закону затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Стаття 1 ...25 26 27 28 29 ...31

Перейти до статті