Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність

Про засади функціонування ринку природного газу Стаття 19. Права та обов'язки споживачів 

1. Споживач має право на:

1) вільний вибір постачальника;

2) отримання інформації про наявність у постачальників ресурсів природного газу, його якісні характеристики, ціну та порядок проведення розрахунків;

3) приєднання в установленому порядку до магістральних або газорозподільних мереж об’єктів системи газоспоживання; { Пункт 3 частини першої статті 19 в редакції Закону N 5021-VI від 22.06.2012 }
  4) отримання природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсязі відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог законодавства та договорів;

5) відшкодування згідно із законодавством збитків, завданих унаслідок порушення його прав;

6) інші права, передбачені законодавством.

2. Споживач зобов'язаний:

1) укласти договір на постачання природного газу;

2) забезпечувати своєчасну оплату в повному обсязі послуг з постачання природного газу згідно з умовами договорів;

3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

4) вживати заходів для підвищення ефективності використання природного газу та впровадження енергозберігаючих технологій;

5) забезпечувати доступ представників підприємства/організації, що обслуговує систему газопроводів, до якої під'єднаний споживач, до вузлів обліку газу (у тому числі для встановлення вузлів обліку газу), які розміщуються на території споживача;

6) забезпечувати відповідно до вимог нормативних документів у пунктах приймання-передачі газу вимірювання кількості газу, прийнятого в систему своїх газопроводів (крім населення);

7) складати і підписувати з представниками газопостачального, газотранспортного та газорозподільного підприємства акти приймання-передачі природного газу (крім населення);

8) подавати підприємству/організації, що обслуговує систему газопроводів, до якої під'єднаний споживач, оперативну інформацію про обсяги спожитого природного газу та його розподіл, а також іншу інформацію для складення балансу зазначеного газу;

9) припиняти (обмежувати) споживання природного газу на вимогу постачальника, газотранспортного або газорозподільного підприємства з дотриманням вимог законодавства (крім населення);

10) забезпечувати доступ посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до об'єктів Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у його власності чи користуванні, відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ;

11) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

3. У разі порушення або невиконання своїх обов'язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

4. Захист прав споживачів природного газу регулюється цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормативно-правовими актами.

5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...24

Перейти до статті