Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 22 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність

Про засади функціонування ринку природного газу Стаття 22. Права та обов'язки газодобувних підприємств 

1. Газодобувні підприємства мають право:

1) провадити господарську діяльність з видобування природного газу з ділянки надр на підставі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, виданого на таку ділянку, технологічних проектів дослідно-промислової або промислової розробки, а також комплексного проекту облаштування такої ділянки надр або на підставі угод про розподіл продукції; { Пункт 1 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }
  2) самостійно формувати ціни реалізації природного газу, за винятком газодобувних підприємств, для яких статтею 10 цього Закону передбачено застосування та затвердження закупівельних цін;

3) доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

4) реалізувати видобутий природний газ та постачати його споживачам згідно з отриманою ліцензією, у тому числі споживачам, які безпосередньо приєднані до внутрішньопромислових мереж газодобувного підприємства, відповідно до умов договорів, крім реалізації видобутого природного газу та/або його постачання споживачам інвесторами - учасниками угод про розподіл продукції, укладених згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції" , які здійснюють таку діяльність в межах цих угод; { Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }
  5) отримувати від таких споживачів плату за природний газ та надані їм послуги з транспортування відповідно до умов укладених договорів;

6) обмежувати або припиняти постачання природного газу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за умови внесення у неповному обсязі споживачем, який безпосередньо приєднаний до внутрішньопромислових транспортних мереж, плати за спожитий природний газ та послуги з транспортування;

7) не створювати страховий запас природного газу;

8) інші права, передбачені законодавством.

2. Газодобувні підприємства зобов'язані:

1) виконувати правила розробки нафтових і газових родовищ, затверджені рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; { Пункт 1 частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }
  2) дотримуватися технологічних проектів дослідно-промислової або промислової розробки, а також комплексного проекту облаштування нафтогазоносних ділянок надр, у тому числі в частині втрат та виробничо-технологічних витрат, забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

3) подавати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію про заплановані на наступний календарний рік показники повної собівартості видобутого природного газу, рентної плати, а також прогнозованих обсягів видобування природного газу для формування, розрахунку та встановлення закупівельних цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобування, відповідно до Порядку, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, а у випадках, визначених статтею 10 цього Закону, - укладати угоди з реалізації природного газу за закупівельними цінами;

4) складати і підписувати з постачальниками та представниками газотранспортного, газорозподільного підприємства акти приймання-передачі природного газу;

5) вести облік видобутого природного газу шляхом застосування системи вимірювання кількості та визначення фізико-хімічних показників видобутого природного газу;

6) забезпечувати передачу газотранспортному підприємству природного газу з дотриманням установлених державними стандартами та нормативно-технічними актами вимог щодо його фізико-хімічних показників і тиску;

7) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до об'єктів Єдиної газотранспортної системи України, які перебувають у його власності чи користуванні.

3. Дія частини другої цієї статті не поширюється на інвесторів - учасників угод про розподіл продукції, обов'язки яких визначаються згідно з відповідними угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України "Про угоди про розподіл продукції" . { Статтю 22 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }
  Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Стаття 1 ...20 21 22 23 24

Перейти до статті